Beantwoording Kamervragen over het Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel

Minister Schouten beantwoordt vragen over het 'Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel'.