Besluit op Wob-verzoek over stichting Mayday Rescue en de Witte Helmen

Besluit op een verzoek om informatie over stichting Mayday Rescue en Syria Civil Defence (de Witte Helmen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).