Besluit op Wob-verzoek over subsidies Stichting BREIN

Besluit op een verzoek om informatie over alle subsidies die in de afgelopen twee jaar aan Stichting BREIN zijn verstrekt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).