Toezichtverslag 2021 financieel toezicht BZK op provincies

Uitkomsten van het financieel toezicht dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) houdt op provincies en gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies deelnemen.