Uitstel beantwoording Kamervragen over 6e rapportage naleving Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden

Minister Ollongren meldt dat de antwoorden op vragen over de aanbevelingen door de Raad van Europa naar aanleiding van de 6e periodieke rapportage over de naleving door de Nederlandse Staat van het Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden, later komen dan gebruikelijk.