Aanbieding Evaluatie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport over de evaluatie van de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV).