Afschrift brief Paritaire Commissie Chroom-6 en CARC

Aanbiedingsbrief bij de Conclusies en adviezen Paritaire Commissie aanpak problematiek chroom-6 en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) en het onderzoek van het RIVM met de titel “Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op Defensielocaties Periode 1970-2015”.