Afschrift van besluit tot toepassing van artikel 47 van de Mededingingswet - nieuw vergunningsbesluit concentratie PostNL-Sandd

Afschrift van een brief aan PostNL over Herzien besluit tot toepassing van artikel 47. Met dit besluit wordt met terugwerkende kracht een vergunning verstrekt voor de concentratie van PostNL en Sandd.