Beantwoording Kamervragen over aardgas als duurzame en klimaatvriendelijke brandstof

Minister 't Wout beantwoordt vragen over aardgas als duurzame en klimaatvriendelijke brandstof. De vragen zijn gesteld door van de leden Kops en Wilders (beiden PVV).