Besluit op Wob-verzoek over rapport 97-20-0246 over welzijn paarden

Besluit op een verzoek om informatie over het volledige rapport inclusief beeldmateriaal, de daaruit voortgevloeide adviezen, opgelegde maatregelen en het eindoordeel van de inspectie met rapportnummer 97/20/0246. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).