Besluit op Wob-verzoek over stembiljetten Tweede Kamerverkiezing

Besluit op een verzoek om informatie over drukken en gereed maken van de stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezing 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).