Besluit op Wob-verzoek over vijver bij kantoorgebouw te Utrecht

Besluit op een verzoek om informatie over de vijver bij een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat te Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).