Kamerbrief bij rapport review granuliet

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het reviewonderzoek dat zij heeft laten uitvoeren naar de milieu-hygiënische effecten van granuliet in 'Over de Maas'. De rapportage van het onderzoek zit als bijlage bij de Kamerbrief.