Kamerbrief Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen2e helft 2020

Minister Grapperhaus en minister Dekker sturen de halfjaarrapportage digitalisering strafrechtket over de periode juli tot en met december 2020 naar de Tweede Kamer. Zij geven een toelichting.