Besluit op bezwaar Wob-verzoek openbaarmaking van informatie naar aanleiding van Kamervragen over het tv-programma Ontvoerd

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft mede namens de Minister voor Rechtsbescherming op 4 mei 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur over verzoek om openbaarmaking van informatie over (de beantwoording van) Kamervragen naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Medialogica van 28 april 2019 over het tv-programma Ontvoerd.