Evaluatie auditcommittee LNV

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de evaluatie van het auditcommittee Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (AC LNV). De evaluatie geeft een terugblik en vooruitblik (hoe gaat het tot nu toe, wat moeten we behouden en wat kunnen we verbeteren?) en of het AC geslaagd is in zijn doelen. Een auditcommittee van het Rijk evalueert ten minste een keer in de twee jaren zelf zijn functioneren.