Kamerbrief over rol EBN in energietransitie

Minister Van 't Wout voert de motie-Beckerman uit. Deze motie verzoekt om een toekomstvisie op de rol van Energie Beheer Nederland (EBN), waarbij de verduurzaming van Nederland het uitgangspunt is.