Aanbiedingsbrief bij 1e deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020

Minister Grapperhaus stuurt het 1e deelbesluit op een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) over besluiten en uitlatingen van het kabinet en ministers voor het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen naar de Tweede Kamer. Het gaat om de periode 14 april -26 oktober 2020.