1e deelbesluit Wob-verzoek protonenbestraling

Besluit op een verzoek om documenten over protonenbestraling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).