Aanbiedingsbrief Verslag Implementatiewet IFD

Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer de nota aan n.a.v. het verslag over de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen.