Kamerbrief toestemming deelname technische briefing Afghanistan - update veiligheidssituatie en terugtrekking

Minister Bijleveld (Defensie) stemt in met de deelname van de directeur Internationale Aangelegenheden en de waarnemend directeur Operaties aan de technische briefing over de update veiligheidssituatie en terugtrekking Afghanistan.