Beantwoording Kamervragen over bericht dat algoritmen kunnen leiden tot mogelijke vooringenomenheid

Staatssecretaris Knops beantwoordt vragen over het bericht van de Rekenkamer Rotterdam dat algoritmen kunnen leiden tot mogelijke vooringenomen uitkomsten.