Beantwoording Kamervragen over de ontbossing van het Amazonegebied door soja-invoer van Nederland

Minister Schouten (LNV) en Minister Kaag (BZ) beantwoorden vragen over de ontbossing van het Amazonegebied door soja-invoer van Nederland. De vragen zijn gesteld door de leden Thijssen en Van Dijk (beiden PvdA).