Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over een exportvergunning naar Egypte

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 2 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de vergunning voor export van militair materieel naar Egypte.