Besluit op Wob-verzoek verlenen toestemming justitiabele plaatsen foto op Facebook

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het beleid ten aanzien van het verlenen van toestemming door een justitiabele voor het plaatsen van een foto op Facebook. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.