Besluit Wob-verzoek adviezen Centrale economische commissie

Besluit op een verzoek om de adviezen van de Centrale economische commissie voor de kabinetsformaties in 1989, 1994, 1998 en 2002. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).