Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 14 juni 2021

Minister Kaag biedt de geannoteerde agenda aan van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 14 juni 2021. Deze wordt gehouden via een videoteleconferentie.