Beantwoording Kamervragen over Slotwet, jaarverslag en verantwoordingsonderzoek 2020 EZK

Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over de Slotwet, het jaarverslag en het verantwoordingsonderzoek 2020 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.