Benoeming lid Beheerraad Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten mevrouw mr. L.M. de Greef - Mattemaker voor te dragen voor benoeming als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor de duur van vijf jaar.

Mevrouw De Greef - Mattemaker wordt voorgedragen door minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoot van Aruba.