Besluit op Wob-verzoek over nationale herstel- en veerkrachtplannen EU (RRP/RRF)

Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie en een lijst van bijeenkomsten tussen de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie en stakeholders met betrekking tot de nationale herstel- en veerkrachtplannen (Recovery and Resilience Plans; RRP's) en/of de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility; RRF) tot en met 16 maart 2021. Het besluit is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Beide documenten bevatten Engelstalige tekst.