1e deelbesluit Wob-verzoek breedplaatvloeren rijksgebouwen

Besluit op een verzoek om documenten over het gebruik van breedplaatvloeren in gebouwen van de rijksoverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Bijlagen