Nota naar aanleiding van het verslag bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen


Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat IenW) van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.