Beleidsbesluit langdurig uitstel voor schrijnende situaties in de erfbelasting

Relevante passages uit de wijziging van de Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2021.