Besluit op Wob-verzoek over CITES WA advies over Trioceros fuelleborni

Besluit op een verzoek om informatie over CITES WA advies ten aanzien van Trioceros fuelleborni. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).