Besluit op Wob-verzoek over de behandeling van omvangrijke Wob-verzoeken

Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van omvangrijke Wob-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).