Besluit op Wob-verzoek over HR-transitie

Besluit op een verzoek om informatie over relevante stukken en nota’s behorende bij de HR-transitie, het proces van de voorbereiding en de stapsgewijze invoering van een nieuw en toekomstbestendig HR-model bij Defensie in de komende jaren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).