Besluit op Wob-verzoek over Verkeerverdelingsregel Schiphol-Lelystad (2020-18)

Besluit op een verzoek om informatie over Verkeerverdelingsregel Schiphol-Lelystad (2020-18) Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).