Digitalisering van de samenleving: Gevolgen voor cognitief functioneren en mentaal welzijn

Onderzoek over de impact van digitalisering op het cognitief functioneren en mentaal welzijn van mensen.