Gedeeld belang bij circulaire migratie

Onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire migratie tussen Nederland en Ethiopië, Nigeria en Tunesië, in de glastuinbouw en ICT-sector. Sectoren waarin in Nederland arbeidstekorten zijn en die opkomend zijn in deze landen. Dit rapport gaat over nut, mogelijkheden en moeilijkheden, en voorwaarden voor effectieve legale circulaire migratieprogramma’s vanuit deze landen naar Nederland. Het rapport is opgesteld door instituut Clingendael.

Toelichting op rapport

Om meer controle te krijgen over migratie heeft Nederland belang bij goede migratiesamenwerking met landen van herkomst en transit.

Circulaire migratie kan aan zo’n migratiepartnerschap bijdragen. Het concept: mensen verlaten voor een tijdelijke periode het land van herkomst, om in een ander land te gaan werken (of studeren) in sectoren waar arbeidstekorten zijn.

Doordat het land van herkomst de uitvalsbasis blijft bij circulaire migratie biedt het voor Nederland ook een antwoord op zorgen over bevolkingsgroei en de gevolgen hiervan voor het woningentekort en de verzorgingsstaat.

Tegen deze achtergrond deed Clingendael onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire migratie tussen Nederland en Ethiopië, Nigeria en Tunesië, in de glastuinbouw en ICT-sector.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van de ministeries van SZW, J&V en BZ.