Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid: Nationale Meetstrategie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut hebben een nationale meetstrategie voor vliegtuiggeluid ontwikkeld. De nationale meetstrategie bevat kaders voor de inrichting van meetsystemen rondom luchthavens in het hele land. De meetstrategie richt zich op 2 doelen: de huidige rekenmodellen valideren en omwonenden betrouwbare informatie geven.