Afschrift brief TK 5e voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Afschrift van de brief van minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het nieuwe stelsel beroepsziekten en dienstongevallen politie en de afdoening van lopende (restschade) zaken.