Van Ouder op Kind

Het rapport bevat een verkennende studie naar de overdracht van ouder op kind van jihadistisch gedachtegoed binnen gezinnen.

Van Ouder op Kind (PDF | 170 pagina's | 2,3 MB)