Procesevaluatie en Actieonderzoek versterking aanpak ondermijnende criminaliteit Tussenrapportage

Het rapport is een tussenrapportage (evaluatie) van de projecten voor de aanpak van ondermijning.

Procesevaluatie en Actieonderzoek versterking aanpak ondermijnende criminaliteit Tussenrapportage (PDF | 81 pagina's | 2,1 MB)