Aanbiedingsbrief TK Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB 8 en 9 juli 2021

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.