Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Beslisnota bij de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.