Besluit op Wob-verzoek over bestrijdingsmiddelenresiduen in voedingsmiddelen

Besluit op een verzoek om informatie over NVWA-controlegegevens van bestrijdingsmiddelenresiduen in voedingsmiddelen over de periode 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).