Besluit op Wob-verzoek over 2 rapporten ‘Activiteitenplan ten behoeve van ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet’ en bijbehorende bijlagen met betrekking tot het project ‘SAA A1/A6 Diemen-Almere Havendreef’

Wob-besluit inzake verzoek om informatie over 2 ontheffingen ten behoeve van de realisatie van het project ‘SAA A1/A6 Diemen-Almere Havendreef’. Meer specifiek betreft het een verzoek om informatie over 2 rapporten ‘Activiteitenplan ten behoeve van ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet’ van 1 mei 2012 en 6 augustus 2013 en bijbehorende bijlagen waarop onder meer de locatie van de compensatieopgave van alle betrokken dier- en plantensoorten is weergegeven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).