Besluit op Wob-verzoek over wapenhandel

Besluit op een verzoek om informatie over voorwaarden die zijn gesteld bij de aankoop van filmwapens (contractnummer nr. 94/11-50ha). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).