Besluit Wob-verzoek agenda's en verslagen Interdepartementaal Overleg Scheepswrakken

Besluit op een verzoek om informatie over regelgeving rondom amateurarcheologie en amateurduiken, en alle agenda's en verslagen van het Interdepartementaal Overleg Scheepswrakken uit de periode 1 januari 2009 tot en met 29 maart 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Eerder heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een besluit genomen op dit verzoek. Omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken het Interdepartementaal Overleg Scheepswrakken in de periode 2009-2016 voorzat, heeft dit ministerie een besluit genomen over de documenten uit deze periode.