Kamerbrief kansen en uitdagingen reshoring

Minister Blok (EZK) beschrijft de kansen en uitdagingen van reshoring. Reshoring is het terughalen naar Nederland van activiteiten die bedrijven in het verleden naar het buitenland hebben uitbesteed.